Viezevozen

Voor onverzorgde types heb ik geen geduld
ook al lijk ik zo’n kneedbaar vlok
Soms ben ik tot aan de nok gevuld
en voel ik me als een weeïg blok

Van de ene kant schrob ik tegen alles in,
als ik boen kan niemand mij saboteren.
Weg met je smerige mening!
Proper spreken kan je leren.

Van de andere kant ben ik zo uitwringbaar.
Ik heb een zwak voor viespeuken,
obsorbeer ik alles wat naar mij staart,
zelfs die met de wraakbare deuken.

Het leven maakt mij zo moe.
Hoe ik mij schuur op de achtergrond,
en hoeveel smeerlappen ik op me afroep,
knijpt niemand een oogje toe